DVD Çoğaltım

CD DVD Çoğaltım

CD DVD Çoğaltım

DVD Çoğaltım Nedir?

DVD Çoğaltım; Bir DVD’nin ya da ISO dosyasının istenilen miktardaki DVD üzerine kopyalama işlemidir. Bu işlem ile oluşturmuş olduğunuz master DVD’yi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz.

DVD Çoğaltım Nasıl Yapılmalıdır?

Uygun DVD yazıcılar ve duplicaterlar ile DVD Çoğaltımı yapılabilir. Yapılan DVD Çoğaltım hizmetinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • DVD’lerin yazım yüzlerinin temiz olmalı. Toz, çizik vb. unsurların olmaması gerekmektedir.
  • Çoğaltılması istenilen master DVD’nin çalışır vaziyette olduğundan emin olunmalıdır.

DVD Çoğaltım Neden Gereklidir?

DVD Çoğaltım geçmişten bugüne önemini arttırmaktadır. Verilerin toplanması ve muhafaza edilmesi için kullanılan DVD’lerin kullanım amaçları çok farklıdır. Bu DVD’lerin çoğaltımı de farklı ve zahmetli bir iştir. Hazırlanan DVD’lerin asıllarının çoğaltılması için iki farklı yol kullanılır, bunlar; DVD ROM Baskı (replication) ve DVD-R kopyalama (

). Replication; fabrika ortamında yazılamayan DVD’ler (DVD- ROM) üretilerek basılmıştır. DVD-R kopyalama ise oturduğumuz yerden, elimizin altında bulunan bilgisayarlar sayesinde DVD yazıcılar ve benzeri cihazlar yardımıyla yazılabilir. DVD’ lerin çoğaltımı replication ve duplication üzerine kopya alınması şeklinde yapılmıştır. Kopyalama işlemi aynı zaman diliminde 5-6 DVD yazıcıyı çalıştıran çoğaltma sistemlerinden birçoğunun kullanılması sayesinde, kişinin kendi bilgisayarında çoğaltma yapmaya göre daha hızlı yapılmaktadır. Üretilmesi istenen DVD’ ye ait master yani kopyalama işlemi, genellikle boş bir DVD-R üzerine bilgisayarda kayıt yapılarak hazırlanmıştır. Kopyalama aşamasında kullanılan veriler, DVD-R ye kayıtlı halde üretici firmaya teslim edilir. Firmaya gelen ve üretilecek olan DVD’ler öncelikle birçok teste tabii tutulurlar, çoğaltıma uygun olanlar seçilir ve mastering aşamasına gönderilir, eğer uygun değilse siparişi veren kişi ya da kurumlardan yeni bir DVD-P istenilir, bu zinciri takip eden aşamalarda, kullanıcıların memnuniyetleri göz önünde tutularak gerekli özveriyi göstererek DVD Çoğaltım yapılır. Kopyalama aşamasında ilk iş kalıbın hazırlanmasıdır. Kalıp hazırlanırken, cam kütlesi temizlenir ve parlatılır ve birçok aşamadan geçer. DVD’nin sertliği, yüksek sıcaklık değerlerinde bile kullanılması için ideal koşulların oluşturulması ve ışık geçirgenliğindeki düzgünlük uygun ise DVD Çoğaltım başarıyla yapılmıştır.
DVD Çoğaltım yapılırken özel ve yalıtılmış odalar kullanılır ve DVD’ler orada muhafaza edilmektedir, bu koşullarda oda sıcaklığı da belirleyici bir etkendir. İlk üretilen DVD’den itibaren çoğaltımın standart dilimlerinden alınan DVD’ler ikinci bir test cihazında incelenirler. Test cihazları DVD’lerin değerlerini ölçmekte ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmektedir. DVD’de kayıtlı bilgileri okunabilirlik açısından değerlendiren ikinci kontrol sistemi sayesinde, üretilen DVD’lerin DVD-Master ile teknik olarak mümkün olabilecek en üst seviyede birebir aynılığı temin edilmiş olur. Üretilen DVD’ler, isteğe göre üzerine baskısı yapılır ve sonrasında da paketlenir. Birçok aşamanın kat edilmesinden sonra kullanıma hazırlığı kontrol edilir, sıradan bir firmada yapılmamalı ve bu ciddi iş için gerekli incelemelerin yapılması ve titiz çalışılması önemlidir.